Installatie van een gastank

Waar wordt een gastank geplaatst?

Waar u uw tank plaatst, bepaalt u samen met onze expert. Er moet wel rekening gehouden worden met de gewestelijke regelgeving. Meer gedetailleerde informatie krijgt u van onze experts tijdens een bezoek.

  • min. 5 meter van deuren en vensters.
  • min. 3 meter van openbare weg en naburige eigendom.

Bij een bovengrondse tank worden deze afstanden gemeten vanaf de wand van de tank. Kiest u voor een ondergrondse tank, dan wordt gemeten vanaf het vulpunt.

Afstanden mogen kleiner zijn, wanneer schermen worden geplaatst.

Wilt u meer weten over de veiligheidsnormen voor een gastank?

Hoe wordt een ondergrondse gastank geplaatst?

Specialisten van Antargaz plaatsen uw gastank vakkundig in uw tuin:

  • Samen met u en volgens de opgelegde veiligheidsnormen, bepalen we de meest geschikte locatie in uw tuin.
  • Met professionele machines wordt een kuil gegraven.
  • De tank wordt verankerd zodat ze waterpas staat.
  • Een beschermingsnet wordt over de tank aangebracht.
  • De kuil wordt opnieuw gevuld en de tank wordt bedekt met min. 30 cm aarde.

Slechts het deksel blijft zichtbaar. Daaronder bevinden zich de kijkkamer met de toevoerklep, lees- en meetinstrumenten.

Installatie van een gastank