Is een gastank veilig?

Kies een veilige energieoplossing, kies voor gas.

  1. Jaarlijks wordt uw gastank door Antargaz gecontroleerd. Bovendien voeren we een visuele controle uit bij elke gaslevering.
  2. De metalen tank kan niet roesten door een intensieve corrosiewerende voorbehandeling en een kathodische bescherming.
  3. Om de 7 jaar worden de controlestickers vervangen, zodat ze actueel blijven.
  4. Op de gastank is een overdrukklep gemonteerd. De druk in de tank kan dus nooit te hoog oplopen. Deze wordt wanneer nodig onmiddellijk vervangen of herijkt.
  5. Alle leidingen bevinden zich op uw terrein. Er kan dus niets mislopen bij onderhoudswerken op de openbare weg.
  6. Rondom de tank in uw tuin wordt een veiligheidsperimeter in acht genomen.

Is een gastank veilig?

Antargaz staat 24/7 tot uw dienst voor noodgevallen: 0800 246 46

Leer meer over de installatie van een gastank